Den här sidan använder cookies för att hantera inloggning.
Klicka på "Jag godkänner" för att godkänna användandet av cookies.

Dataskyddsförklaring CGM - Användarportal PMO

Vi på CompuGroup Medical Sweden AB (nedan ”CGM”) välkomnar dig till vår Användarportal - och uppskattar ditt intresse för vårt företag, våra produkter och tjänster. CGM:s Användarportal syftar till kunskapsspridning om våra produkter. Härifrån är det också möjligt att ladda ner filer du behöver till ert journalsystem. Användarportalen är endast tillgänglig för registrerade användare, det vill säga användare av våra programvaror, och är fritt för alla våra kunder med gällande serviceavtal. Det konto du tilldelas vid registrering är personligt och kan ej överlåtas till annan person/företag. Du är ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord förvaras otillgängligt för obehöriga.

Skyddet av dina personuppgifter har stor betydelse för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats eller kontaktar oss på annat sätt. Nedan kommer vi att förklara vilken information om dig som samlas in och i vilket syfte den används.

Tillämpningsområde
Denna dataskyddsförklaring tillämpas på CGM:s webbplatser såväl som på CGM:s tillhörande onlinetjänster. Det tillämpas inte på eventuella länkar till externa företag.

Personuppgifter
Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom ett namn, en adress och telefonnummer. Information som inte direkt rör din egentliga identitet - såsom föredragna webbplatser eller antal användare av en sida - är inte personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter
Uppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas inte in såvida du inte frivilligt utlämnat den informationen, t.ex. för registreringen av ett konto, i samband med en undersökning, för upprättandet av ett avtal eller en informationsbegäran eller då du kontaktar oss direkt via exempelvis e-post.

När du besöker vår webbplats kommer våra webbservrar som standard och för systemsäkerhetens skull tillfälligt att lagra anslutningsdata från den begärande enheten, webbsidorna du besöker, tid och datum för ditt besök, information om vilken typ av webbläsare och operativsystem som används, likväl som den hänvisande webbplatsen du besökte innan.

Uppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas inte in såvida du inte frivilligt utlämnat den informationen, t.ex. för registreringen av ett konto, en undersökning, för upprättandet av ett avtal eller en informationsbegäran.

Användning och överföring av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar används för att uppfylla dina önskemål och krav, vanligtvis för att behandla avtalet som ingåtts med dig eller för att besvara din begäran. De används också för den tekniska administrationen av webbsidorna. Bara om du gett oss ditt samtycke eller om du – såvitt författningsbestämmelser föreskriver detta – inte har gjort invändningar, använder vi även dessa uppgifter för produktrelaterade undersökningar och marknadsföringssyften.

Tiden för bevaring av dina uppgifter beror på dess syfte. Avtalsuppgifter lagras bara under den period som är nödvändig för att avtalet skall kunna fullföljas (vi kommer att informera dig ingående då avtalet sluts) eller om vi är skyldiga enligt lag. Uppgifter som med ditt samtycke har samlats in och behandlats kommer att behållas endast så länge som ditt samtycke förblir gällande.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje parter såvida det inte krävs för avtalet eller om du inte uttryckligen gett ditt samtycke. Som exempel kan det vara nödvändigt att överföra din adress och orderinformation till våra försäljnings- och servicepartners då du lägger en order hos oss.

Samtycke för mottagande av nyhetsbrev
För att motta våra nyhetsbrev måste du lämna ditt samtycke till detta. CGM kommer att behandla dina personuppgifter, såsom ditt namn och e-postadress för att kunna administrera dessa nyhetsutskick och erbjudanden. CGM kan även komma att använda uppgifterna för att föra intern statistik avseende bland annat marknadsföring och informationsspridning. CGM kommer inte att sprida dina uppgifter till tredje part och/eller hantera dessa utanför EU/EES. CGM kommer att använda sig av en underleverantör för att administrera e-postutskicken varpå denne är underleverantör till CGM. CGM ansvarar dock gentemot dig som person för all behandling som underleverantören gör på samma sätt som om CGM hade utfört den själv.

Användning av Cookies
"Cookies" är små filer som tillåter oss att lagra specifik information relaterad till dig, användaren, på din dator medan du besöker vår webbplats. Cookies hjälper oss att samla information om användningsfrekvensen och antalet besökare på vår webbplats, samt förbättra användarvänligheten och effektiviteten för dig som användare. Syftet med användningen av cookies är att förse dig med optimal användarvägledning och att ”komma ihåg” dig för att kunna erbjuda dig en varierad internetsida och nytt innehåll när du besöker oss nästa gång. Innehållet i en cookie är begränsad till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress, etc. kommer inte att lagras. En individuell profil för ditt användarbeteende skapas inte.

Sessionskakor
På vår webbplats använder vi tillfälliga kakor (så kallade sessionskakor). Sessionskakor lagras endast under din användning av vår webbplats. Sessionskakor fungerar endast för att identifiera dig under ditt besök på vår webbplats. Sessionskakor raderas i slutet av varje session.

Sessionskakor är absolut nödvändiga för funktionen på vår webbplats och kan inte inaktiveras. Du kan ställa in din webbläsare att blockera sessionskakor eller att du meddelas vid användning. Vissa områden på webbplatsen kanske då inte fungerar. Sessionskakor används i enlighet med GDPR, Art. 6 §1 punkt f.

Matomo (tidigare Piwik)
Den här webbplatsen använder Matomo. Matomo är en webbanalys-tjänst och använder så kallade "cookies", små textfiler som är lagrade på din dator vilket hjälper oss analysera användarinteraktion på vår webbplats. För detta syfte överförs användningsinformation (inklusive din IP-adress) till vår server och lagras för användaranalyssyften för att optimera våra webbplatser. Omedelbar anonymisering av din IP-adress säkerställer att du inte är identifierbar för oss. Informationen som genereras av cookies om din användning av den här webbplatsen kommer inte att lämnas ut till någon tredje part. Du kan förhindra användningen av cookies i din webbläsares inställningar. Konsekvensen kan dock bli att du inte kan använda vår webbplats fullt ut.

Om du inte samtycker till lagringen och analysen av information från ditt besök på vår webbplats kan du motsätta dig lagringen och användningen genom att klicka på länken nedan. När du gör det kommer en så kallad opt-out cookie att placeras i din webbläsare som hindrar Matomo från att samla in sessionsdata. Vänligen notera att när du raderar dina cookies kommer även opt-out cookien att raderas och du kommer att behöva återaktivera den.

Bestäm huruvida en unik cookie för webbanalys får placeras i din webbläsare som tillåter webbplatsens ägare att samla in och analysera olika statistiska uppgifter.

Om du bestämmer dig för att motsätta dig den, vänligen klicka på följande länk för att lagra Matomos avaktiveringscookie i din webbläsare. Information om ditt besök samlas just nu in av Matomos webbanalysverktyg. Klicka för att stoppa datainsamling om ditt besök.

Länkar till tredje parts webbplatser (Länkar)
Vi, operatörer för CGM:s webbplats, har inget inflytande på innehållet på de webbplatser tillhörande tredje part som finns länkade. Innan dessa webbplatser blir länkade har de blivit noga undersökta. Det går dock inte att utesluta att operatörerna på respektive webbplats nu ändrat innehållet, vilket kan strida mot tillämplig lag eller mot vår företagsfilosofi.

Att klicka på länkar till tredje parts webbplatser som visas på vår webbplats eller att följa givna instruktioner kan leda till efterföljande insamling av användningsdata. Vi har ingen kontroll över insamlad data med eller utan samtycke genom tredje parts annonser eller webbplatser. Vi rekommenderar att du som en allmän regel undersöker webbplatsers riktlinjer för dataskydd om du är orolig över insamling och användning av dina uppgifter.

Säkerhet
CGM vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att skadas eller missbrukas. Dina uppgifter lagras i en säker driftsmiljö som är otillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras dina personuppgifter av toppmodern teknologi under överföring. Det innebär att kommunikationen mellan din dator och CGM:s servrar sker genom en etablerad krypteringsteknik om den stöds av din webbläsare. Om du vill kontakta CGM via e-post, vänligen uppmärksamma att den överförda informationens integritet inte kan garanteras eftersom e-postens innehåll kan ses av tredje parter. Därför rekommenderar vi att du använder post när du vill överföra konfidentiell information.

Dina rättigheter
Du har rätt till information om när dina personuppgifter lagras likväl som rätt till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet och rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Om du ger ditt samtycke till CGM har du rätt att dra tillbaka det närsomhelst med framtida effekt. Vi förbinder oss att radera all insamlad information om dig. Vi är dock enligt lag skyldiga att beakta eventuella perioder för bevarande av uppgifter för kommersiella och skattemässiga syften som kan förhindra omedelbar borttagning av dessa uppgifter. Om dessa skäl skulle påverka raderingen informerar vi dig.

Därutöver har du rätt att lämna in ett klagomål hos den ansvariga tillsynsmyndigheten om du tror att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt.

Ändringar av denna dataskyddsförklaring
Vänligen notera att denna dataskyddsförklaring kan komma att rättas och ändras emellanåt. Varje version av denna dataskyddsförklaring skall identifieras genom dess datum och version i slutet av detta dokument. Vi arkiverar även alla tidigare versioner av denna dataskyddsförklaring för din tillgång på begäran.

Denna dataskyddsförklaring gäller för:

CompuGroup Medical Sweden AB

Olof Palmes gata 23

1122 Stockholm

Lorensbergs Communication AB

Lilla Bommen 4A

41104 Göteborg

Dataskyddsombud
Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

CompuGroup Medical Sweden AB

Box 1841

75148 Uppsala

Telefon:018 470 26 00

dataskyddsgruppen.se@cgm.com

Ansvarig tillsynsmyndighet
Ansvarig tillsynsmyndighet för CGM:s svenska bolag är:

Datainspektionen

Version: 1.1 Användarportalen PMO

Datum: 2020.03.02

 

Driftstatus
Inga kända driftstörningar

Fjärrstyrning
Här kan du ladda ner programmet AnyDesk för fjärrstyrning.
Teknisk beskrivning

Hämta AnyDesk
Kontakta supporten
Telefontid vardagar 08.00-17.00
PMO: 018-470 26 91
SaaS: 08-606 35 46
Kassasupport
Bokas in via support på
telefon 018-470 26 91